तडका - सलमान सुटला,...!

Submitted by vishal maske on 10 December, 2015 - 08:20

सलमान सुटला,...!

नक्की काय होणार,.?
घेतली असेल धास्ती
निकालाने पानावली
सलमान खानची दृष्टी

गुतणार म्हणणारांचाही
क्षणात विश्वास तुटला
न्यायालयीन कचाट्यातुन
सलमान निर्दोष सुटला

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

ज्यांचा या अपघातात बळी गेला, त्यांचा जीव गेला हे तरी खरं ना ?
सलमान खानला शिक्षा झाली असती तर कायद्याच्या राज्यावरचा विश्वास वाढला असता. पण ज्यांच्या हाती तपास आहे त्यांनी तो कसा केलाय याचा विचार करून न्यायालयाने अद्दल घडेल अशी कारवाई करायला हवी म्हणजे हलगर्जीपणाला चाप बसेल.