तडका - शेकोटीचे सत्य

Submitted by vishal maske on 9 December, 2015 - 22:02

शेकोटीचं सत्य

शेकोटीच्या रिंगणातली
अट सार्‍यांना कळावी
ज्यांनाही गरम व्हायचंय
त्यांनी सासु जाळावी

ती शेकोटी पेटवण्या मागे
ऊब मिळाऊ धोरण असतं
पण प्रत्येक त्या शेकोटीत
त्या सासुचंच मरण असतं

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users