तडका - अधिवेशन

Submitted by vishal maske on 8 December, 2015 - 22:46

अधिवेशन

अतिमहत्वाच्या मुद्यांनाही
सरकार कडून डागणी आहे
चर्चा नको घोषणा हवीय
विरोधकांची मागणी आहे

पाहणारांनी समजुन घ्यावे
हे नक्की कोणते टोक आहे
सभागृहापेक्षा सभागृहाबाहेर
अधिवेशन आक्रमक आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users