तडका - अधिवेशन

Submitted by vishal maske on 8 December, 2015 - 09:34

हिवाळी अधिवेशन

जे प्रश्न सुटले नव्हते
ते प्रश्न पेटले आहेत
कित्तेक दबलेले आवाज
अधिवेशनात उठले आहेत

ज्वलंत-ज्वलंत विषयांनी
सरकारलाही घेरले आहे
आणि हिवाळी अधिवेशन
गरमा-गरम ठरले आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users