तडका - चहापान आणि विरोधी पक्ष

Submitted by vishal maske on 6 December, 2015 - 09:19

चहापान आणि विरोधी पक्ष

अधिवेशन म्हटलं की
चहापान ठरलेलं असतं
पण प्रत्येकच चहापान
बहिष्कारानं घेरलेलं असतं

चहापान आणि बहिष्काराचं
हे अतुट नातं स्पष्ट आहे
चहापानावरील बहिष्कारास
विरोधी पक्ष एकनिष्ठ आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users