तडका - ज्ञानसुर्य

Submitted by vishal maske on 5 December, 2015 - 22:09

ज्ञानसुर्य

ठरला जगभरात श्रेष्ठ
विद्वत्तेच्या जोरावर
महामानव या देशाचा
भिमराव आंबेडकर

त्याच्या कार्याचा लेखा-जोखा
शब्दांमध्ये ना मावत आहे
मावळला ज्ञानसुर्य तरीही
प्रकाश त्याचा तेवत आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

nice

nice