तडका - तयारी विस्ताराची

Submitted by vishal maske on 2 December, 2015 - 21:30

तयारी विस्ताराची

जेवढा क्षण आनंदी
तेवढाच डोकेखाऊ
मंत्रिमंडळ विस्ताराचा
होतो वारंवार बाऊ

आपल्यांसह इतरांचीही
नाराजी दुर सारावी लागते
विस्ताराची तयारी मात्र
गुलदस्त्यात करावी लागते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users