तडका - सुखी कुटूंबाचा मेरू

Submitted by vishal maske on 2 December, 2015 - 09:32

सुखी कुटूंबाचा मेरू

शुल्लक शुल्लक गोष्टींचाही
भयान वनवा पेटू शकतो
अन् कुटूंबातील कलह कधी
जीवा वरतीही ऊठू शकतो

कुटूंबामध्ये वावरत असताना
कुणी भलता माथेफीरू असतो
पण एकमेकांना समजुन घेणे
हा सुखी कुटूंबाचा मेरू असतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users