तडका - राष्ट्रप्रेमाचे लक्षण

Submitted by vishal maske on 30 November, 2015 - 21:09

राष्ट्रप्रेमाचे लक्षण

आपल्या देशाचे राष्ट्रगीत
सदैवच भव्य-दिव्य असते
राष्ट्रगीताचा सन्मान करणे
देशवासियांचे कर्तव्य असते

आपल्या देशावरचे प्रेम
सन्मानाचे रक्षण असते
अन् राष्ट्रगीताचा आदर हे
राष्ट्रप्रेमाचे लक्षण असते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users