तडका - मंत्रीमंडळ विस्तारात

Submitted by vishal maske on 28 November, 2015 - 08:49

मंत्रीमंडळ विस्तारात

कुणाला भलतं महाग जातं
तर कुणाला पडतं सस्त्यात
कुणा-कुणाची वर्णी लागणार
सारं गुपितही गुलदस्त्यात

ज्यांची वर्णी लागेल त्यांचा
भविष्यकाळ हसु शकतो
तर मंत्रीमंडळ विस्ताराचा
कुणाला झटका बसु शकतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान