तडका - सहिष्णूतेसाठी

Submitted by vishal maske on 25 November, 2015 - 09:54

सहिष्णूतेसाठी

संभ्रमात मन घूटमळल्यास
मुद्दा पटत नाही पटणाराही
बोलणार्‍याचं बोलणं ऐकताना
भानावर असावा ऐकणाराही

तेव्हाच मनातील गैरसमज
भुर्रर्र करत उडुन जातील
अन् देशभरात सहिष्णूतेचे
वातावरणही घडून येतील

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users