तडका - डॉक्टर

Submitted by vishal maske on 19 November, 2015 - 20:06

डॉक्टर

जरी कर्तव्य पार पाडताना
नसते कसलीही दिरंगाई
तरीही केली जात असते
पेशंट कडून भलती घाई

वरिष्ठांचे आदेश,अती एमर्जन्सी
कधी कर्तव्यात अडले जातात
म्हणूनही सामाजिक संतापात
आजकाल डॉक्टर पडले जातात

झाल्या विलंबाने पेशंटच्या काया
कदापीही ना कोमेजल्या जाव्या
डॉक्टर हे जीवन दाते आहेत
त्यांच्या समस्याही समजल्या जाव्या

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users