तडका - जागतिक शौचालय दिन

Submitted by vishal maske on 19 November, 2015 - 08:56

जागतिक शौचालय दिन

कित्तेक शासकीय योजनांत
भ्रष्टाचाराचेच खड्डे आहेत
गावच्या पांद्या-रस्ते देखील
शौचेसाठीचे अड्डे आहेत

पडताळून पहा ही दृष्ये
गावो-गावी सकस ताजी
कागदोपत्री पुरस्कार योग्य
वास्तवात मात्र बोगसबाजी

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users