तडका - भटके कुत्रे

Submitted by vishal maske on 18 November, 2015 - 08:55

भटके कुत्रे

भुंकत भुंकत फिरणारे
मोकाट भटके कुत्रे
ठरताहेत धोकादायक
माणसं झाले भित्रे

अक्कल गहाण ठेवतात
केकाटतातही बोलताना
स्व लायकी कळत नाही
त्या कुत्र्यांना भुंकताना

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users