तडका - रीत

Submitted by vishal maske on 16 November, 2015 - 20:16

रीत

नेतृत्वाची संधी देऊन
कधी सन्मान केला जातो
आदर आणि आपुलकीने
त्याला प्रणाम दिला जातो

जय जयकार करत कधी
डोक्यावरती घेतला जातो
त्याने कानात डोकावताच
पायतळाशी घातला जातो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users