तडका - महागाईच्या खाईत

Submitted by vishal maske on 16 November, 2015 - 09:45

महागाईच्या खाईत

एका एका वस्तुचाही
येऊ लागला नंबर
महागाईने पहा कशी
कसली आहे कंबर

बाजारात फिरताना
हात बिथरू शकतो
भाववाढीच्या खाईत
तांदूळ घसरू शकतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

तूरडाळीचे भाव नियंत्रणात येत असताना तांदूळ बाजारातून गायब होणार असल्याच्या बातम्या आहेत. तांदळाचे उत्पादन कमी झालंय असं आत्ताच व्यापा-यांच्या संघटनेने जाहीर केले आहे.

मोदीजी , बाहेरून तांदूळ मागवा, गुजरातचे सीएम असताना पोपटासारखे मिठू मिठू बोलायचेत.