तडका - चाहूल पाहूण्याची

Submitted by vishal maske on 15 November, 2015 - 21:50

चाहूल पाहूण्याची

पाहूण्याची चाहूल पुर्वी
म्हणे कावळा देत होता
पाहूणे घरी येणार म्हणून
दारी बसुन गात होता

पण पाहूना येण्याची चाहूल
आता कावळा ना गातो आहे
त्याची जागा घेऊन हल्ली
मोबाईल गजर देतो आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users