तडका - ती आणि तो

Submitted by vishal maske on 13 November, 2015 - 09:41

ती आणि तो

तीच आणि त्याचं नातं
अगदीच घट्ट आहे
तीच्या प्रत्येक मागणीत
त्याचाच तर हट्ट आहे

ती आली की तोही येतो
नसताना देखील बांधील
ती आहे दिपावली आणि
तो आहे आकाश कंदील

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users