तडका - लक्ष्मी पुजन

Submitted by vishal maske on 11 November, 2015 - 08:45

लक्ष्मी पुजन

इकडे फट-फट
तिकडे फट-फट
फूटतात फटाके
होऊन उत्कट

लक्ष्मी पुजन
आनंद नवा
दारात लावुनी
तेजोमय दिवा

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users