तडका - बिहारी निकाल

Submitted by vishal maske on 8 November, 2015 - 21:49

बिहारी निकाल

कोण कुठे विकास करेल
जनतेला सर्व ठाऊक आहे
पोकळ आश्वासनीय बातांना
जनता आता ना भावुक आहे

जनताही त्यालाच वाव देणार
जो आश्वासनं पाळतो आहे
कारण बिहारी निकाल सुध्दा
आता देशभरात कळतो आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो 9730573783

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users