तडका - भांडं

Submitted by vishal maske on 30 October, 2015 - 10:39

भांडं

यांनी दिला आहे तर
त्यांनीही घेतला आहे
हा पाठींब्याचा विषय
जोमाने पेटला आहे

एकमेकांचं मन देखील
जराही ना थिजलं आहे
भाऊ माना,मित्र माना
भांडं मात्र वाजलं आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users