तडका - प्रिय नेत्यांनो

Submitted by vishal maske on 27 October, 2015 - 09:54

प्रिय नेत्यांनो

नेत्यांच्या वागणूकीने म्हणे
'नेता' शब्द शिवी झालाय
टोप्या घालण्याचा गुणधर्म
जणू नेत्यांची छवी झालाय

अती व्हि.आय.पी. वागणं
आता नेत्यांनी सोडून द्यावं.?
घेतलं कर्जही तत्परतेनंच
वेळो-वेळी फेडून घ्यावं

ज्याने गौरव व्हायला हवा
त्याने मान ना झूकायला हवी
अन् "नेता" शब्दाची लाजही
आता नेत्यांनीच राखायला हवी

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users