तडका - माणसांनो

Submitted by vishal maske on 26 October, 2015 - 09:07

माणसांनो

माणसांशी हेवे-दावे
जोपासतात माणसं
माणूसकीत वैरपण
खुपसतात माणसं

आपण कसे वागतो हे
माणसांनो तपासा
माणुसकीने माणसांनो
माणसांना जोपासा

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users