तडका - अहो इलेक्शन

Submitted by vishal maske on 25 October, 2015 - 21:14

अहो इलेक्शन,...!!!

विकासाचे मुद्दे देखील
कधी बाजुला ठेवले जातात
वैयक्तीक हेवे-दावे मात्र
जोमा-जोमाने तेवले जातात

सत्तेसाठीचा आटा-पीटाही
इथे कुणाचाच झाकत नाही
कारण इलेक्शन आल्याशिवाय
कूठलाच नेता झूकत नाही,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users