तडका - वास्तव

Submitted by vishal maske on 23 October, 2015 - 21:55

वास्तव

कुठलीही येजना असुद्या
घोटाळ्याविना ठेवत नाहीत
गुन्ह्याने हात माखले तरी
आरोप अंगी लावत नाहीत

भांडाफोड होताच मग
शिकारी हीच सावज असते
बोट वाकडे केल्यावरती
लोणी सुध्दा सहज फसते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users