तडका - मेळावे

Submitted by vishal maske on 23 October, 2015 - 05:09

मेळावे

नव-नव्या विचारांनुसार
नवे-नवे खेळ असतात
वेग-वेगळ्या मुहूर्तावर
नवे-नवे मेळ असतात

नव-नवे मेळ घालण्यासाठीही
नव-नवे खेळ खेळावे लागतात
शक्ती-भक्ती तपासण्यासाठी
कधी मेळावे घोळावे लागतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users