तडका - अविश्वासी खंजीर

Submitted by vishal maske on 22 October, 2015 - 11:15

अविश्वासी खंजीर

टोचणाराची कमी नाही
खेचणारांची कमी नाही
असे कोण असेल सांगा
ज्याला खुम-खुमी नाही

याची-त्याची जीरवण्याला
जो-तो म्हणे खंबीर असतो
मात्र सर्वात धक्कादायक
अविश्वासी खंजीर असतो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users