तडका - पोस्टरवाली बात

Submitted by vishal maske on 21 October, 2015 - 10:51

पोस्टरवाली बात

लोक पहायला आहेत म्हणून
लावायलाही बरे वाटते
पुराव्यानिशी असेल तर
पाहणारालाही खरे वाटते

वादंगी वनवा भडकवणारी
कधी ती छोटी वात असते
कधी पटणारी,कधी खटकणारी
पोस्टरवाली बात असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users