तडका - जल वॉर

Submitted by vishal maske on 20 October, 2015 - 23:28

जल वॉर

इकडचं तिकडं जायला हवं
तिकडचं इकडं यायला हवं
गरज भासेल तेव्हा-तेव्हा
पाण्याचं स्थलांतर व्हायला हवं

माणसांशी वागताना हल्ली
माणूसपणही सोडलं जातंय
प्रांतीय सीमांच्या आकुंचनात
पाणी सुध्दा आडलं जातंय

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users