तडका - अच्छे दिनची चुणूक

Submitted by vishal maske on 20 October, 2015 - 21:06

अच्छे दिनची चुणूक

खाणं महाग झालंय इथे
जीणं महाग झालं आहे
अच्छे दिनचं वारं सांगा
कुण्या दौर्‍यात गेलं आहे

वेग-वेगळे स्वप्न दाखवून
जनता इथली ठकवली आहे
अच्छे दिन ची चुणूक मात्र
तुर डाळीने दाखवली आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

डाळ २४ वरून ५५ झाली तर या महाराण्या रस्त्यावर उतरल्या आता २०० च्या पार गेली डाळ
कुठे आहेत