तडका - धिंगाणा

Submitted by vishal maske on 17 October, 2015 - 23:07

धिंगाणा

कुणी म्हणतात मिटेल
कुणी म्हणतात पेटेल
कुणी म्हणतात टिकेल
कुणी म्हणतात तुटेल

वेग-वेगळ्या दृष्टीमधून
वेग-वेगळा निशाणा आहे
बाहेरच्यांसह आतल्यांचाही
वेग-वेगळा धिंगाणा आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users