माहीत नाही

Submitted by वैवकु रीटर्न्स on 17 October, 2015 - 14:06

अशाने काय मी मिळवायचे माहीत नाही
कशाला चांगले वागायचे माहीत नाही

तुझ्याशी बोलतो आहेच ना माझा अबोला
तुझ्याशी मीच का बोलायचे माहीत नाही

जिथे नेते तिथे जातो नशीबामागुनी मी
कुठे असते स्वतःला न्यायचे माहीत नाही

उभा रस्ताच जर जातो तुझ्या गर्तेत मृत्यो
खडे वेचून का चालायचे माहीत नाही

तुला शोधायला जावे मनाचा व्यूह व्हावा
कितीवेळा असे हरवायचे माहीत नाही

~नएकु
_____________________________
एक्स्ट्रा शेर :
भविष्याने उभे केलेत सौख्यांचे मवाली
कसे मी दुःख संभाळायचे माहीत नाही

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

जिथे नेते तिथे जातो नशीबामागुनी मी
कुठे असते स्वतःला न्यायचे माहीत नाही>>>छान !
आवडली !

_/\_

_/\_