तडका - पाणी

Submitted by vishal maske on 17 October, 2015 - 10:28

पाणी

पाणी जीवन घडवू शकतं
पाणी जीवन बुडवू शकतं
महत्व जाणून घ्यावं याचं
पाणी सुखही आडवू शकतं

काटकसरीने वापरा पाणी
विनाकारण ते ऊडवू नये
एकमेकांना द्यावं पाणी
पाणी कधीही अडवू नये

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users