तडका - वास्तव

Submitted by vishal maske on 16 October, 2015 - 10:19

वास्तव

जवळच्याला महत्व कमी
दुरला महत्व जास्त असतं
जवळचं सारं महाग जणू
दुर-दुरचं स्वस्त दिसतं

जवळचे दुर गेल्यावरती
खरा अनुभव आला जातो
अन् बैल गेल्यावरती मात्र
झोपा भक्कम केला जातो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users