तडका - बार वाला डान्स

Submitted by vishal maske on 15 October, 2015 - 21:17

बार वाला डान्स

छम्मक छम्-छम् वाजेल पुन्हा
लोकही तिकडे वाहिले जातील
छम्मक-छम्मक पाहण्यासाठी
लोक थंगारीवर राहिले जातील

आशावादी मनंच्या-मनं येऊन
रसिकांचा थवा बसला जाईल
अन् बार वाला डान्स पुन्हा
नव्या-नव्यानं नाचला जाईल

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users