तडका - समाजात

Submitted by vishal maske on 13 October, 2015 - 21:49

समाजात

कारभारी होऊन चालत नाही
कारभार तसा करावा लागतो
खुर्चीत बसुनंच जमत नाही
समाज सुध्दा सावरावा लागतो

नाहीतर आपले समजलेलेही
दुसरे मार्ग चापसु लागतात
अन् सुखातले वाटेकरी देखील
पाठीत खंजीर खुपसु लागतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users