तडका - आपलं

Submitted by vishal maske on 13 October, 2015 - 09:43

आपलं

आपला तो बाबू आणि
दुसर्‍याचं ते कारटं असतं
कित्तेक मना-मनामध्ये
हे ठरलेलं पार्ट असतं

आपल्याचे आपलेपणही
आपुलकीने ओढले जातात
अन् आपल्याचे दोषही कधी
गुणामध्ये मोडले जातात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users