तडका - शाई

Submitted by vishal maske on 12 October, 2015 - 10:27

शाई

जशी प्रतिमा चढू शकते
तशी खालीही पडू शकते
एकाच शाईच्या वापरातुन
वेग-वेगळी कृती घडू शकते

दर्जा ऊंचावत शाईची
कधी शाही टेक असते
तर कधी निषेधासाठी
मुद्दाम शाई फेक असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मस्त!

छान !