तडका - डाव

Submitted by vishal maske on 11 October, 2015 - 23:23

डाव

कोण जवळ आहेत याची
सतत चाचपणी केली जाते
जवळच्यांना जवळ ठेवण्या
आमिशी चुणूक दिली जाते

जवळचा दूर जाता मात्र
त्यावरही खडा घाव असतो
प्रत्येक राजकीय खेळामध्ये
हा ठरेल-पुरेल डाव असतो

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users