तडका - पोपट

Submitted by vishal maske on 11 October, 2015 - 02:26

पोपट

बोलके पोपट चतुर
बोलण्यासाठी आतुर
बोलता बोलता मात्र
बोलते पोपट फितुर

आश्वासनीय गोष्टही
जणू केवळ डमी आहे
बोलणारे खुप झालेत
करणारांची कमी आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users