तडका - धर्माचा वापर

Submitted by vishal maske on 8 October, 2015 - 23:40

धर्माचा वापर

ज्याला जसा करावा वाटेल
त्याकडून तसा वापर आहे
कधी वैयक्तिक कुकर्माचेही
धर्मावरतीच खापर आहे,.!

जाती-धर्माची मोहर लावून
आता रासवटांनी फिरूच नये
स्वत:च्या हव्यासापोटी कधी
धर्माचा वापर करूच नये,...

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users