तडका - ग्रुप काढताना

Submitted by vishal maske on 8 October, 2015 - 12:09

ग्रुप काढताना

स्वातंत्र्य आहे म्हणून तर
हल्ली ग्रुप काढले जातात
एका-एका सदस्याचेही
ग्रुप वरवर वाढले जातात

ग्रुप काढण्याला बंधन नाही
उपद्रवी लक्षण टळलं पाहिजे
ग्रुपमध्ये कोण असावं,नसावं
ग्रुप अॅडमीनला कळलं पाहिजे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users