तडका - विरोध

Submitted by vishal maske on 8 October, 2015 - 00:55

विरोध

करता येतो म्हणून कधी
विरोध केला जात नाही
ज्याचे चरित्र चांगले आहे
त्याला विरोध होत नाही

स्वत: मध्ये बदल करण्यासाठी
स्वत:लाच शिकावं लागतं
आपला विरोध टाळण्यासाठी
चारित्र्य चांगलं राखावं लागतं

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users