तडका - आमची आशा

Submitted by vishal maske on 4 October, 2015 - 10:22

आमची आशा

तो गडगडून बोलताच
ती कडकडून चमकली
मुसळधार सरींमधून
वाकडी-तिकडी ठूमकली

तीच्या-त्याच्या परतीची
वाजत-गाजत नशा आहे
नुकसान फक्त टळलं जावं
एवढीच आमची आशा आहे

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users