तडका - समाजाची चुक

Submitted by vishal maske on 1 October, 2015 - 21:19

समाजाची चुक

सामाजिक ऐक्या ऐवजी
सामाजिक द्वेश पसरतात
जेव्हा नैतिक मुल्यांपासुन
माणसं खाली घसरतात

सामाजिक भावना भडकावणे
हि त्यांच्या मनाची भुक असते
पण त्यांची समाजात जोपासना
हि समाजाचीच चुक असते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users