तडका - नाते आपुलकीचे

Submitted by vishal maske on 1 October, 2015 - 09:09

नाते आपुलकीचे

आपुलकी अन् प्रेमाची गरज
खरं तर कुणालाही भासते
आपल्या लोकांची आपुलकी
प्रत्येकच मनालाही आसते

कधी नाते जवळचे तर
कधी नाते रापले दिसतात
पण कितीही दुर असले तरीही
आपले ते आपले असतात

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users