तडका - जीवनात

Submitted by vishal maske on 28 September, 2015 - 22:10

जीवनात

कधी कुठे काय करावं हे
विचारांवर अवलंबुन असतं
कुणाच्या विचारांमधून तर
नौटंकीपणही ओथंबुन जातं

मात्र हे अनुभवाचं ज्ञानही
अनुभवल्या विना कळत नाही
जीवन हा रंगमंच असला तरी
इथे वन्स मोअर मिळत नाही

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users