तडका - पावर दाखवताना

Submitted by vishal maske on 28 September, 2015 - 10:26

पावर दाखवताना

दाखवायचे दात वेगळे अन्
खायचे दात वेगळे आहेत
पण त्यांचे दिखाऊ दातही
खायच्या दातांनी डागले आहेत

खोटी बाजु समोर ठेवुन
खरी बाजु लपवली जाते
जनतेला भुलवुन-भुलवुन
स्वत:ची पावर दाखवली जाते

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users