तडका - सुरक्षा रक्षकांची सुरक्षा,...?

Submitted by vishal maske on 25 September, 2015 - 21:03

सुरक्षा रक्षकांची सुरक्षा

सामाजिक सुव्यवस्थेसाठी
रातंदिस राबतात पोलिस
म्हणूनंच तर रासवटांकडून
ते धरले जातात ओलिस

माणसंच झालेत बैमान
हिंसानियत डोक्यात आहे
सुरक्षा रक्षकांचीच सुरक्षा
आजकाल धोक्यात आहे,.?

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users