तडका - बैमानीत

Submitted by vishal maske on 24 September, 2015 - 11:45

बैमानीत

इतरांच्या दु:खातही लोक
स्वत:चं सुख शोधू लागतात
त्यांचे निर्दयी कृत्य कधी
ह्रदयालाच छेदू लागतात

माणूसपण विसरून सारं
माणसं जणू हैवान झालेत
मुर्दाड झालेत ह्रदय त्यांचे
जे मानवतेशी बैमान झालेत

विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users